55 271 13 60
604 975 411
604 922 970

Roboty ziemne

Prace ziemne, roboty ziemne, usługi koparkami.

Nasza oferta związana jest z profesjonalnym wykonywaniem zleceń z zakresu prac i robót ziemnych. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w tej branży gwarantujemy szybkie i profesjonalne wykonanie powierzonych w nasze ręce prac. Świadczymy usługi prac wykopowych pod fundamenty domu, pod szamba, hale, budynki przemysłowe i mieszkalne, baseny, stawy, oczka wodne, a także pod sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy telekomunikacyjną. Oferujemy również usługi korytowania pod drogi, parkingi czy chodniki. Z zakresu prac ziemnych posiadamy możliwość wykonania niwelacji terenu, karczowania, wymiany gruntów, skarpowania, hałdowania, wykonania podbudowy pod parkingi, drogi, posadzki przemysłowe. W spektrum naszego działania znalazły się także prace związane z czyszczeniem rowów, odwadnianiem terenu czy drenaże budynków. Usługi koparką i koparko- ładowarką wykonywane są przy użyciu sprzętu profesjonalnego sprzętu, renomowanych firm światowych marek. Nasi pracownicy, operatorzy koparek i koparko- ładowarek , posiadają wieloletnie doświadczenie i uprawnienia do posługiwania się urządzeniami budowlanymi klasy I. W ramach prac ziemny w zakresie budownictwa ziemnego wykonujemy nie tylko wykopy, ale także wymiary gruntu, posadowienia studni fundamentalnych oraz zasypywanie ław fundamentalnych oraz podsypki pod posadzki, niwelacje terenu czy popularne humusowanie. W odniesieniu do budownictwa przemysłowego robimy prace ziemne polegające na zdejmowaniu warstw humusu, a także wykopy, podbudowy, niwelacje terenu, podbudowy drogowe i nawierzchnie brukarskie. Naszej firmie zaufało już wielu klientów indywidualnych jak i duże firmy. Podejmiemy się każdego zlecenia, cechuje nas szybkość działania oraz krótkie terminy oczekiwania na wykonanie zlecenia. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i wypełnienia formularza ofertowego.

Usługi koparkami, spychaczami, usługi spychaczem, usługi ładowarkami czołowymi, koparki gąsienicowe.

Firma Dan- mar świadczy usługi z zakresu prac ziemnych koparko- ładowarką, koparką gąsienicową. Oferujemy również usługi z zakresu prac spychaczami, ładowarkami czołowymi. Do wykonania prac ziemnych posiadamy własny, liczny sprzęt i maszyny budowlane. Pracują dla nas koparki gąsienicowe, które należą do rodziny koparek samojezdnych. Koparka gąsienicowa służy głównie do wykonywania robót ziemnych, ponadto można ją wykorzystać do wielu innych zadań. Prac rozbiórkowych, przeładunkowych, podnoszenia ładunków, wbijania pali oraz także do transportu materiałów. Jest to maszyna bardzo popularna i wykorzystywana w wielu branżach nie tylko w budowlanych. W wersji standardowej koparka gąsienicowa składa się z układu bieżnego, czyli kół nośnych obsadzonych w taśmie gąsienicowej. Większość wersji koparek gąsienicowych wykorzystuje z osobna koła kierunkowe i koła napędzające. Układ bieżny często wyposażony jest w dodatek w postaci rolki podtrzymującej i rolki napinającej. Wspomniane mechanizmy połączone są wraz z maszyną przy pomocy zawieszenie. Współczesne koparki gąsienicowe najczyściej wyposażone są w gąsienice typu ciągnikowego czy stalowego, składające się z płyt gąsienicowych przymocowanych do ogniw łańcucha. Układ napędowy skonstruowany jest z silnika hydraulicznego oraz przekładni. Mechanizm napędowy wyposażony jest w hamulec najczęściej typu zamkniętego. Dwa zestawy gąsienic pozwalają na przemieszczanie się koparki z miejsca pracy na miejsce oraz w trakcie jej postoju zapewniają maszynie stabilność oraz zapobiegają jej samoistnemu przemieszczaniu się. Innym typem koparki gąsienicowej są te wyposażone w układ jezdny. Układ ten jest największą zaletą nowoczesnych koparek, bowiem znacznie poprawia on możliwości manewrowania pojazdem na powierzchni nierównej, na trudnym podłożu w warunkach terenowych. Na rynku światowym istnieje wielu producentów koparek gąsienicowych, natomiast spośród nich wyróżnia się klika wiodących, znanych marek m.in. Atlas Terex, Cat, Hyundai, XCG, Fiat, Volvo czy Dooson. W naszej ofercie znajdują się także usługi spycharką, potocznie nazywanym spychaczem. Spycharka jest maszyną którą także głównie wykorzystuje się do wykonywania prac, robót ziemnych. Maszyna służy do odsypywania gruntu od podłoża i przesuwania go po nim na nieduże odległości. Często także spycharka pracuje także przy wykonywaniu wykopów, hałd, profilowaniu i niwelowaniu podłoża oraz w planowaniu terenu i skrawaniu gruntu warstwami. Na rynku maszyn budowlanym dostępne są również spycharki gąsienicowe wyposażone w duży lemiesz oraz silnik o dużej mocy i sile przesuwania. Tego typu spychacze bez problemu potrafią zburzyć dom czy przesunąć kilkutonowy czołg. Zazwyczaj potocznie spycharki o dużej mocy i sile nazywane są buldożerami. Klasyczna spycharka składa się z dwóch elementów osprzętu spycharkowego oraz ciągnika. W branży budowlanej istniej podział spycharek ze względu na zastosowany typ ciągnika. Wyróżniamy spycharki gąsienicowe oraz mniejsze kołowe, w tym z ramą sztywną bądź ramą przegubową. Kolejną maszyną budowlaną w ramach pracy której świadczymy usługi jest ładowarka łyżkowa. Ładowarka łyżkowa służy również do wykonywania robót z zakresu ziemnego. Tego typu maszyna przeznaczona jest do załadunku i rozładunku urobku na stosunkowo nieduże odległości przy zastosowaniu osprzętu w formie łyżki. Usługi ładowarką łyżkową związane są najczęściej z odsypywaniem zamarzniętych gruntów, przewozu materiałów budowlanych. W sytuacjach w których istnieje możliwość zastosowania sprzętu dodatkowego ładowarka służyć może do przeładunku bloków kamiennych i innych materiałów o dużych gabarytach. Ładowarka zbudowana jest z narzędzi roboczych czyli wspomnianej łyżki, uchwytu do dłużnic, chwytaka oraz haka i zbiornika do betonu oraz drugiej części czyli wysięgnika z układem podnoszenia.

 Wynajem spychacza

Spychacz jest to popularne określenie spycharki. Urządzenie to ma na celu odseparowanie gruntu od podłoża przy pomocy lemiesza. Pozwala on również na przesunięcie tej części gruntu – czyli tzw. urobku – na określoną, niewielką odległość. Wynajem spychacza jest usługą, z której korzystamy, gdy potrzebujemy wykonać jakiś wykop, nasyp lub hałdę, jak również w przypadku prac związanych z niwelowaniem oraz profilowaniem podłoża. Wynajem spychacza ma także zastosowanie, gdy mamy do czynienia z pracami innymi niż budowlane, np.: odśnieżanie, karczowanie drzew, a nawet prace podwodne.
Spycharki różnią się między sobą przede wszystkim rodzajami zastosowanych ciągników i funkcjonalnością osprzętu. W tym względzie podstawowe znaczenie ma sposób ustawienia oraz tryb sterowania lemiesza. Spycharki mogą też posiadać dodatkowy osprzęt: ładowarkowy i zrywarkowy. Wynajem spychacza pozwala, za każdym razem, na zastosowanie najodpowiedniejszych, do danej inwestycji, rozwiązań. Wynajem spychacza umożliwia również dostęp, w krótkim czasie możemy, do nowych modeli.

Korytowanie

Korytowanie to w dużym uproszczeniu wykonanie wykopu w gruncie rodzimym. Jest to jedna z pierwszych czynności, jakie należy wykonać w przypadku układania kostki brukowej lub budowy drogi. Korytowanie zakłada przede wszystkim usunięcie humusu, czyli wierzchniej warstwy. Przeważnie łatwo wchłania ona wodę, ale jednocześnie jest bardzo niestabilna. Jeżeli nie zostanie usunięta w całości, może być przeszkodą dla prawidłowego wykonania przyszłych prac budowlanych.
Przeważnie korytowanie wiąże się z wykonaniem wykopu o głębokości od 20 do 50 centymetrów. Duże znaczenie ma tutaj rodzaj gruntu oraz planowane obciążenie podłoża – im większe, tym wykop powinien być głębszy. Należy pamiętać, że warstwa humusu i gruntu rodzimego powinna zostać usunięta aż do warstwy w miarę stabilnej. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia z gruntami słabonośnymi, jak np.: plastyczne gliny.
Korytowanie jest wykonywane ręcznie jedynie w przypadku niewielkich powierzchni. Przeważnie jednak wykorzystywane są w tym celu maszyny takie jak: spychacze, równiarki oraz zgniatarki.

Roboty ziemne

Roboty ziemne to prace wykonywane w celu zmiany ukształtowania terenu lub przygotowania podłoża pod zabudowę. Możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy usług w tym zakresie:
    roboty ziemne podstawowe, czyli przede wszystkim wszelkiego rodzaju nasypy i wykopy
    roboty ziemne wykończeniowe, czyli prace związane z wyrównywaniem i kształtowaniem dna wykopów, układaniem ziemi roślinnej itp.
Poza tym możemy także wyróżnić roboty ziemne przygotowawcze i roboty ziemne porządkowe. Obejmują one niezbędne czynności, które mają na celu przygotowanie danego obszaru, czyli między innymi: usunięcie krzewów lub tymczasowe obniżenie pułapu wód gruntowych.
W zależności od rodzaju gruntu oraz od skali przeprowadzanych prac, stosowane są różne rozwiązania. W przypadku gruntów rozluźnionych stosuje się głównie metody ręczne. Natomiast roboty ziemne przy użyciu koparek, oraz innego sprzętu ciężkiego, są przeważnie wykonywane, gdy mamy do czynienia z dużymi projektami budowlanymi. Inną możliwością jest wykorzystanie materiałów wybuchowych, gdy grunt ma charakter skalisty.

Równanie terenu

Równanie terenu jest związane z wieloma rodzajami robót ziemnych. Jest to niezbędna czynność, która poprzedza m.in.: budowę dróg oraz kładzenie fundamentów pod zabudowę. Nierówna powierzchnia może w przyszłości stanowić zagrożenie dla stabilności stawianych budynków. Równanie terenu jest także wykonywane ze względów estetycznych, gdy planujemy przekształcić określony teren na działkę rekreacyjną.
Równanie terenu może zostać przeprowadzone na dwa sposoby:
    ręcznie, wówczas potrzebne nam będą jedynie proste narzędzia typu szpadel czy grabie. Jest to jednak metoda, która wymaga dużego wkładu pracy własnej, a także pochłania sporo czasu. W związku z tym, równanie terenu metodą ręczną jest stosowane w przypadku niewielkich powierzchni, gdy wynajem maszyn jest nieopłacalny,
    przy użyciu maszyn, wówczas zastosowanie ma przede wszystkim równiarka. Jest to urządzenie specjalnie przystosowane do wyrównywania oraz profilowania podłoża. Dzięki niej równanie terenu przebiega sprawnie, szybko i jest niezwykle dokładne nawet na rozległych obszarach.

Usługi koparką

Usługi koparką wiążą się z przeprowadzaniem szeregu różnych robót ziemnych. Koparka służy do oddzielenia wybranego materiału od gruntu i przeniesienia go na wyznaczone miejsce składowania lub środek transportu. Są one również wykorzystywane jako urządzenia przeładunkowe. Usługi koparką są szczególnie niezbędne w przypadku dużych projektów budowlanych.
Koparki mogą pracować w cyklu przerywanym. Wówczas mamy do czynienia z koparkami, które wyposażone są tylko w jedno naczynie urabiające. Są najbardziej powszechne usługi koparką. Istnieją jednak także koparki, które pracują w sposób ciągły dzięki zastosowaniu wielu naczyń urabiających. Najczęściej są one połączone łańcuchem lub umieszczone na kole czerpakowym.
Usługi koparką obejmują między innymi:
    rozbiórki i wyburzenia budynków;
    wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopów, w tym pod: fundamenty, sieci wodno-kanalizacyjne, instalacje gazowe oraz kable;
    korytowanie, w tym pod kostkę brukową oraz drogi;
    niwelację terenu;
    prace załadunkowe i przewóz (głównie materiałów sypkich oraz palet).


Wynajem koparek

Wynajem koparek jest to usługa przeznaczona zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Czasem po prostu potrzebujemy wykonać pewne prace budowlane, przy których koparka jest urządzeniem niezbędnym. Wyobraźmy sobie na przykład, że zakupiliśmy kostkę brukową i musimy wykonać korytowanie w gruncie rodzimym przed jej ułożeniem. W takiej sytuacji wynajem koparek może zaoszczędzić sporo czasu, w szczególności jeżeli powierzchnia jest znacznych rozmiarów. Gdy planowane prace są niewielkie, czyli trwają do kilku dni, cena za wynajem koparek zazwyczaj jest liczona za każdą kolejną godzinę.
Wynajem koparek daje także możliwość skuteczniejszego przeprowadzenia prac budowlanych. Na rynku możemy znaleźć wiele koparek o różnej charakterystyce. Jedne przeznaczone są przede wszystkim do wykonywania wykopów, inne wykorzystują osprzęt bardziej przydatny do załadunku. Poprzez wynajem koparek, w zależności od rodzaju oraz rozmiarów planowanych robót, możemy zaopatrzyć się w najbardziej odpowiedni sprzęt.